12 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP. HCM

0888332225

noithatfofwood@gmail.com